Revize spotřebičů a nářadí - elektrobezpecne

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Revize spotřebičů a nářadí

Revize elektro + Elektroinstalace > Revize

Proč je nutné provádět revize elektrospotřebičů a nářadí:

  • Vyžadují to normy ČSN 33 1600 ed.2.

  • Může tyto revize elektro kontrolovat Inspektorát Práce.

  • Inspektorát Práce může udělit finanční pokutu do výše 2.000.000,-Kč, podle zákona 251/2005 Sb.

  • Při vzniku úrazu nebo požáru pojišťovna nevyplatí nic, nebo plnění výrazně zkrátí, pokud nemáte revizi elektro.

  • Můžete být stíhán za nedodržení zákona a zažalován ze strany poškozeného.

  • Zabránit úrazu, poškození zdraví, nebo újmě na životě.

  • Zabránit požáru.

Vizuální prohlídkou je zjištěn stav přívodního vedení, neporušenost krytů, případné nedodržení barevného značení signálek a sdělovačů u revizí strojů. U strojů je porovnáno skutečné zapojení se zapojením uvedeným v dokumentaci stroje.

Měřením je zjištěn stav a hodnota přechodového odporu připojení doplňujícího pospojování u strojů. Velikost přechodového odporu ochranného vodiče a izolační stav celého zařízení. Podle třídy izolace je provedeno měření unikajícího proudu patřičnou metodou. V případě zařízení obsahujících elektronické součástky náchylné k přepětí a zařízení obsahující přepěťové ochrany je velikost měřícího napětí izolačního stavu zařízení sníženo na jmenovité napětí měřeného zařízení. Hodnota naměřeného izolačního stavu je kontrolována dalším doplňujícím měřením unikajícího proudu, jež může nahradit měření izolace zařízení.

Provedením funkční zkoušky ručního nářadí a spotřebičů je ověřována plynulost chodu bez vibrací a hluku doprovázejícího vadné zařízení. Zjišťuje se nadměrné jiskření kartáčů signalizující počáteční fáze závady. U strojů je ověřena funkce nouzového tlačítka a funkčnost zařízení jako celku.

Revizní zpráva obsahuje záznam měřených hodnot, průběh funkční zkoušky a výsledek vizuální prohlídky.

Po dohodě je možné revizní zprávu předat v tištěné i elektronické podobě.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky