Revize objektů - elektrobezpecne

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Revize objektů

Revize elektro + Elektroinstalace > Revize

      

Druhy revize elektroinstalace do 1000 V:

 • Výchozí revize: Tato revize elektro se většinou provádí u nové elektroinstalace pro rozvodné závody, které vám na základě revize elektro připojí elektroměr a pro kolaudace.

 • Periodická revize: Tato revize elektro se provádí dle normy ČSN 33 1500 viz. lhůty revize elektroinstalace.

 • Mimořádná revize: Tato revize elektro se provádí po úpravách nebo opravách elektroinstalace.


Úkony prováděné při revizi elektroinstalací:

Vizuální prohlídka

 • zjištění aktuálního stavu elektroinstalace

 • kontrola projektové dokumentace elektroinstalace

 • dimenzování vodičů a příslušných jistících prvků

 • kontrola jištění a odpojovačů v HDS nebo kabelové přípojnici

 • kontrola z hlediska nebezpečného dotykového napětí (krytí, poloha, zábrana, atd.)

 • kontrola stavu hlavního rozvaděče včetně podružných rozvodnic (dotažení kontaktů vodičů, svorek, spojů)

 • kontrola vzdáleností instalovaných zařízení v závislosti na zónách, vzhledem k možnému výskytu NDN

 • kontrola spojů hlavního ochranného pospojování objektu a doplňkového pospojování

 • vhodnost instalace zařízení na hořlavé podklady


Měření:

 • napětí měřené soustavy, včetně tolerance a nafázování

 • impedančí smyčka přívodu, izolační stav přívodu

 • přechodový odpor, pospojování, uzemnění

 • vypínací čas a proud instalovaných proudových chráničů

 • impedanční smyčka instalací a jejich izolační stav


Revizní zpráva:

 • Popis elektroinstalace s porovnáním stavu s předchozí revizí (jedná li se o revizi periodickou)

 • Specifikace dokumentů souvisejících s elektroinstalací revidovaného objektu

 • Naměřené hodnoty revidovaných elektrických zařízení

 • Seznam závad zjištěných při revizi

 • Číslo osvědčení revizního technika a rok vydání osvědčení včetně podpisu

 • Celkové zhodnocení, zda-li je zařízení schopno bezpečného provozu


Po dohodě s investorem provedeme odstranění bez nákladových porevizních závad na místě,
případně provedeme celkovou údržbu a odstranění ostatních porevizních závad elektroinstalace.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky