Kerberos - elektrobezpecne

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Kerberos

Fotovoltaika > FV ohřev vody

Fotovoltaický ohřev vody - KERBEROS


Fotovoltaický ohřev vody se zařízením SOLAR KERBEROS nabízí díky MPP trackeru vyšší výtěžnost solárních zisků, průměrně o 30%, oproti systému s přímým napojením solárních panelů. Jeho univerzálnost dovoluje napojení na jakoukoliv topnou spirálu s výkonem 2-3 kW, v jakémkoliv zásobníku či akumulační nádrži a je plně funkční i v místech bez přívodu elektřiny z rozvodné sítě. Oproti fototermickým systémům je zde výrazně jednodušší montáž vedení a de facto nulové náklady na provoz a servis, navíc v případě přebytků energie nedochází ke stagnaci systému, ale vzniklé přebytky je možné zužitkovat přes DC výstup. Veškeré důležité informace a nastavení vám zobrazí integrovaný barevný displej s intuitivním dotykovým ovládáním. 


S poklesem cen fotovoltaických panelů posledních let se nabízí možnost jejich využití pro ohřev užitkové vody. Český výrobek SOLAR KERBEROS jde tomuto trendu vstříc a nabízí kompaktní řešení se všemi potřebnými funkcemi pro co největší univerzálnost použití. Je koncipován pro použití s maximálně šesti sériově řazenými mono nebo polykrystalickými panely o celkovém maximálním výkonu 1,5 kWp,  maximálním napětím 280 V a proudem 8 A. Samozřejmostí pro maximalizaci solárních zisků je integrovaný MPP tracker s DC/DC měničem s provozním rozsahem 120 – 260 V. SOLAR KERBEROS nemusí být napájen síťovou elektřinou. Může pracovat v plně ostrovním režimu, což je důležitý předpoklad pro použití v objektech bez elektrické energie.
 
 
Digitální displej zaručuje přehlednost
SOLAR KERBEROS je vybaven barevným podsvětleným displejem s intuitivním dotykovým ovládáním, nastavováním a zobrazováním. Uživatel má k dispozici aktuální hodnoty napětí, proudu a výkonu FV panelů. Dále se zobrazuje vstupní a výstupní napětí, výstupní proud, výstupní výkon, účinnost a teplota MPP trackeru. Základními nastavovanými parametry je minimální teplota vody, která má být dohřevem udržována a maximální dosažitelná teplota při solárním ohřevu. Zadává se také nominální výkon připojeného el. tělesa. Kerberos podává přehledné informace o denním a celkovém množství vyrobené energie ze slunce a současně spotřebované energii ze sítě. SOLAR KERBEROS je vybaven záložní baterií pro uchování základního nastavení pro případ nízkých solárních zisků v ostrovním režimu.

 
Řešení dohřevu
SOLAR KERBEROS ale nabízí mnohem více. V případě nedostatečného ohřevu sluncem zajistí dohřev vody elektřinou ze sítě. Lze jej kombinovat s libovolným elektrickým tělesem o výkonu 2 - 3 kW a to včetně těch, které jsou nedílnou součástí zejména stávajících bojlerů. Solární ohřev a elektrický síťový dohřev se realizuje pouze v jednom společném tělese bez nutnosti instalace druhého dohřevného tělesa. U těles s vlastním termostatem je nutnou podmínkou jeho deaktivace. Tělesa bez termostatu je možno používat bez úprav. Funkci provozního a havarijního termostatu přebírá SOLAR KERBEROS. Ten také případně zajistí elektrický dohřev, je možné využít i signál nízkého tarifu pro optimalizaci nákladů na ohřev ze sítě. Bez omezení je možno využívat další způsoby dohřevu (tepelné čerpadlo, plyn, kotel na tuhá paliva atd.).
 
DCvýstup pro využití přebytků energie                                     
SOLAR KERBEROS disponuje DC výstupem s možností využívání přebytku solární energie při nahřátí zásobníku na přednastavenou maximální teplotu. Výstupní napětí je nastavitelné v širokém rozsahu včetně standardních hodnot 12, 24 a 48 V. DC výstup lze napojit na přídavný spotřebič, nabíječku baterií nebo prostřednictví DC/AC měniče vyrábět střídavý proud. To je výhodné v objektech bez síťové elektřiny.
 
Fotovoltaický ohřev vody nebo klasický termický ohřev kolektory?
Snad každý, kdo se zabývá instalacemi solárních systémů, zauvažoval nad fotovoltaickou alternativou standardního termického systému s kolektory. Současný trend je jasný a neúprosný. Výhody fotovoltaického ohřevu vody vítězí nad standardními solárními systémy ohřevu vody klasickými termickými kolektory a SOLAR KERBEROS k této skutečnosti výraznou měrou přispívá. Mezi základní výhody fotovoltaického ohřevu vody patří prakticky nulové tepelné ztráty při přenosu vyrobené energie z panelů do zásobníku. Prostorově nenáročná a jednoduchá instalace kabeláže oproti trubkám se snazším a méně rizikovým prostupem střechou. Je zde vyšší míra rovnoměrnosti solárních zisků v průběhu roku daná závislostí teploty panelů na jejich výkonu. S růstem teploty panelů klesá relativně jejich výkon, v zimě je tomu právě naopak. Odpadají provozní náklady spjaté s výměnou nemrznoucí kapaliny a napájení regulace s oběhovým čerpadlem. Je zde nulové riziko přehřívání při solárních přebytcích nebo výpadku sítě a riziko úniku nemrznoucí kapaliny se všemi důsledky. Fotovoltaické panely produkují využitelnou energii i při zatažené obloze, kdy systém s termickými kolektory prakticky nic nevyrobí. Energetické zisky nejsou závislé na teplotním rozdílu mezi teplotou primárního okruhu a okolím. To znamená, že i když je zásobník nahřátý na vysokou teplotu, není míra dalších tepelných zisků na této teplotě závislá tak jako u systému s termickými kolektory. Nevýhodou je nutná větší plocha střechy pro umístění panelů a vyšší vliv stínění na míru solárních zisků.
 
Závěr
Solární systém SOLAR KERBEROS se stará o maximální využití energie dodané fotovoltaickými panely. Primárně se stará o ohřev TUV s maximální účinností díky MPP měniči. Lze jej použít prakticky s libovolným bojlerem, není nutné druhé speciální topné těleso apod. V porovnání s termickým systémem s kolektory je fotovoltaický ohřev vody provozně a uživatelsky výhodnější a spolehlivější.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky