ALTHERMA FLEX až 45kW - elektrobezpecne

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ALTHERMA FLEX až 45kW

Tepelná čerpadla klimatizace DAIKIN > Tepelná čerpadla DAIKIN

Alterma Flex

DAIKIN Tepelná čerpadla Daikin Altherma FLEX
Daikin Altherma typu Flex, pro komerční využití a bytové domy, topná voda do 80°C


Daikin Altherma typu Flex: systém centrálního vytápění, ohřevu teplé užitkové vody a chlazení pro rezidenční a komerční aplikace

Daikin Altherma typu Flex zajišťuje prostřednictvím vysoce účinného tepelného čerpadla vzduch-voda vytápění, ohřev teplé užitkové vody a chlazení v rezidenčním a komerčním prostředí. Toto řešení, které již získalo řadu ocenění, v sobě zahrnuje osvědčenou technologii VRV a vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin Altherma, a je tak vhodné pro různé typy nových budov či rekonstrukcí: od vytápění apartmánů nebo bytových domů, až po komerční budovy, jako např. lázně, fitness centra, restaurace, školy a veřejné budovy. Výsledkem je energeticky vysoce účinný systém, který nabízí výrazné snížení provozních nákladů a současné zlepšení životního prostředí, které vytápění našich obydlí a pracovišť významně ovlivňuje.


Hlavní energetické úspory

Daikin Altherma typu Flex generuje 2/3 tepla ze vzduchu. Je tedy uznáván jako obnovitelný zdroj energie, jehož účinnost přibližně třikrát vyšší než u kotlů energetické třídy A provozovaných v mírném klimatu západní a střední Evropy. V porovnání s olejovými kotly nabízí:
Až o 36 % nižší provozní náklady
Až o 71% nižší emise CO2
Až o 35 % nižší spotřebu primární energie

Flexibilní systém 3 v 1
Daikin Altherma typu Flex topí, chladí a vyrábí teplou užitkovou vodu, čímž po celý rok zajišťuje vynikající komfort vašeho domova. Díky funkci zpětného získávání tepla může systém využívat teplo odebrané při chlazení, a tím následně ohřívat teplou užitkovou vodu až na 60 °C.

Univerzální konfigurace
Jednu venkovní jednotku lze podle požadavků budovy kombinovat až s 10 vnitřními jednotkami (v závislosti na celkovém kombinovaném výkonu), a to buď v centralizovaném nebo decentralizovaném uspořádání. Daikin Altherma typu Flex je univerzální, modulární systém, tudíž každou vnitřní jednotku lze podle potřeb budovy kombinovat s různými druhy tepelných zářičů, jako jsou např. jednotky Fan Coil, konvektory tepelného čerpadla Daikin, podlahové vytápění, nízko a vysokoteplotní radiátory.

Ideální pro apartmány a bytové domy

Vnitřní jednotky lze umístit do jednotlivých bytů či apartmánů, a vytvořit tak decentralizovaný systém vytápění. Vnitřní jednotky jakožto i topná tělesa lze provozovat nezávisle. Každý byt či apartmán tak má svou vlastní kontrolu nad vytápěním, chlazením a ohřevem teplé užitkové vody.

Modulární řešení pro komerční prostředí
Alternativně lze vnitřní jednotky umístit do jedné strojovny, a vytvořit tak centrální systém vhodný pro širokou škálu různých aplikací, jež vyžadují velké objemy vody. Sem patří např. lázně, fitness centra, restaurace a školy. Centralizované vnitřní jednotky nabízejí velkou možnost modulace výkonu, tudíž dokáží vyhovět požadavkům celé budovy na vytápění, chlazení a ohřev teplé vody. Též je lze kombinovat s řadou tepelných zářičů, jako jsou např. jednotky Fan Coil, konvektory tepelného čerpadla, podlahové vytápění nebo radiátory.

Zpětné získávání tepla snižuje spotřebu elektřiny

Abychom dosáhli dalších úspor energie, lze teplo odebrané při chlazení apartmánů nebo prostor v budově rekuperovat a znovu využít. Namísto toho, aby se toto teplo jednoduše vypustilo do vzduchu, lze jej opětovně upotřebit pro ohřev teplé vody nebo pro vytápění apartmánů - a to buď ve stejném prostoru nebo někde jinde. Náklady na elektřinu se tak snižují celé budově.

Řešení, které získalo řadu ocenění

Řešení Daikin Altherma typu Flex získalo tato ocenění:
Kategorie Ground and Air Source Power (Energie ze zemních a vzduchových zdrojů) v soutěži Rushlight Awards 2011
Innovation Award for Environmental Technology (Inovační cena pro environmentální technologie) v soutěži Environmental and Energy Awards 2011
Product Innovation of the Year (Inovační produkt roku) v soutěži National Heat Pump Awards 2011

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky